Ekspertintervjuet: Hvor klimavennlig er vareleveringen?

Nye varebiler som er ankommet Drammen havn. Stadig flere av disse er elektriske, men elektrifisering løser ikke alle problemene økt varehandel medfører. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vi handler på nett som aldri før, men hva er klimaeffekten av alle bilene som kjører pakker rundt til oss? Og hvordan kan vi løse vareleveringen på en måte som gir mindre utslipp og bedre bymiljø?

Det er ikke noe reelt alternativ til biodrivstoff

I godstransporten er biodrivstoff er nødvendig, skriver Askos styreformann Torbjørn Johansson. (Foto: Asko)

Biodrivstoff representerer både svakheter og utfordringer. Men det er ikke noe alternativ til biodrivstoff hvis Norge skal nå sine klimamål. Å kritisere uten å komme med reelle alternativer, blir for lettvint.