Ekspertintervjuet: Virkemidler som virker

Solfangere installeres på et tak i Skottland, der huseiere kan få tilbakebetalt opptil 75 prosent av utgiftene til visse energioppgraderingstiltak.. Foto: NTB/Reuters/Paul Hackett

Det er ikke nok huseiere i Norge som investerer i energioppgradering. Hva gjør de annerledes i andre land for å få opp tempoet? Det har Lars Even Egner forsket på.

Elbil-momsen: Riktig å starte innføring fra 2023

Den mest påkostede utgaven av Porsche Taycan får størst påslag i pris om Stortinget skulle slutte seg til Trygve Slagsvold Vedums forslag om moms på elbiler. (Foto: Porsche)

Moms- og skattefritakene for elbiler kan ikke vare evig. Det er riktig å starte forsiktig innfasing av moms nå.

Regningen for havvind bør sendes til oljenæringen – ikke til folk flest

Næringsminister Jan Chr. Vestre, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte onsdag et opplegg for havvind som innebærer et betydelig subsidiebehov. (Foto: Beate Oma Dahle/NTB)

Oljenæringen bør plukke opp subsidieregningen for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedums satsing på havvind. Alternativet er at folk flest og landbasert industri må dekke kostnadene.

Sol mot nye høyder tross subsidiekutt

Kinas subsidiekutt gjør at prisfallet på solenergi fortsetter. Da kan det bli billigere å bygge nytt andre steder i verden. Dette bildet er fra Statkrafts anlegg Lange Runde ved Emmen i Nederland. (Foto: Ole Martin Wold, Statkraft)

Forskere er skremt; deler av Antarktis nær kollaps. Les også om solbransjen mot nytt rekordår, at EU kvesser fornybarmålet, om økte utslipp i 2017 og at oljeselskapene ikke frykter plastforbudene.

Elbilsubsidiene bør legges om

Mer fornybar elektrisitet i transportsektoren: Når elbiler overtar for fossilbiler går CO2-utslippene ned. På 2020-tallet vil vi se mye av dette store skiftet i transportsektoren, fra olje til strøm. Bildet er fra en elbilfestival i Geiranger i 2015. (Foto: Ståle Frydenlund)

Den voldsomme veksten i elbilsalget viser at det er på tide å legge en plan for hvordan subsidiene skal trappes ned og inntektene vris mot enda mer miljøvennlige transportformer. Vi trenger rett og slett ikke å bruke så sterke virkemidler for å nå målene våre.

Subsidiér miljøteknologi. Hilsen samfunnsøkonomene

Drivkraft Norge forsøker å undergrave elbilen som klimatiltak. Lobby-fremstøt på vegne av forbrenningsmotoren bør møtes med døve ører.

Tanken om at alle CO2-utslipp alltid må prises likt er ikke lenger enerådende blant samfunnsøkonomer. Noen ganger må vi faktisk trå til med subsidier for å oppnå den endringen vi ønsker. Dette slår grønn skattekommisjon fast.

Ny fornybar energi i Norden

Det er gratis å la en vindmølle produsere strøm når det blåser. Det er anleggsinvesteringen som koster, skriver artikkelforfatteren. FOTO:

Mange drømmer om en fornybar produksjon som kan utkonkurrere tradisjonelle kraftverk. Men uten betydelige subsidier er ikke fornybare investeringer lønnsomme på våre breddegrader.

Hold fast på 78 prosent petroleumsskatt

Olje og gass kommer til å bli mindre verdt. Den beste strategien man kan velge er "harvest og exit", skriver den britiske energieksperten Dieter Helm i sin nye bok. Bildet viser en oljerigg i Cromarty Firth, Skottland.

Frederic Hauge vil ha slutt på subsidier til olje- og gassvirksomhet. Det er vi enige i. Men flere av forslagene hans om endret petroleumsbeskatning bommer på målet – og forslaget om redusert skattesats treffer galt mål.