Klimaregnskap: Vestre og Barth Eide har en jobb å gjøre, og det haster!

Kan virksomheter kutte utslipp ved å endre for eksempel på hvordan transporten utføres? Å ha et klimaregnskap er første steg på veien til utslippskutt, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Annika Byrde / NTB)

Alle statlig eide selskaper må få på plass klimaregnskap for 2022. Staten må etterspørre klimaregnskap ved anskaffelser, og det må gjøres enkelt for små og mellomstore bedrifter å føre klimaregnskap.

Statens selskaper står for ti ganger Norges utslipp

Mottaksanlegg for norsk gass i Easington på den engelske østkysten. Utslippene fra bruken av gassen telles i det britiske utslippsregnskapet. (Foto: Gassco).

Når indirekte utslipp regnes med: Den norske statens hel- og deleide selskaper slipper ut ti ganger mer klimagasser enn hele Norges årlige utslipp. Equinor står for over halvparten av dette.

Vestre må kreve at statens selskaper holder orden på egne utslipp

30 statlige selskaper fører ikke regnskap over sine klimagassutslipp. Dette må næringsminister Jan Christian Vestre sørge for at styrene og ledelsen i selskapene snarest får på stell. (Foto: Lise Åserud / NTB)

30 statlige selskaper – deriblant Innovasjon Norge, SIVA og Norfund – leverer ikke regnskap for egne klimagassutslipp. Næringsminister Jan Chr. Vestre bør gi svært tydelige direktiver om at dette ikke holder i 2022.

Equinor bør ikke splittes, men få et klart og grønt mandat

Equinor har både kompetanse og finansiell styrke til å kunne ekspandere kraftig innen fornybar energi, skriver Ingrid Lomelde. Bildet er fra havvindparken Dudgeon i 2017, der Equinor er en av eierne. (foto: Jan Arne Wold, Equinor).

Det er mulig å bygge et grønt industrilokomotiv fra Norge. Da bør Equinor ikke splittes i flere deler, men få et klart mandat om at fremtiden som skal bygges, er fornybar og grønn. Hvis det settes en tydelig retning, vil selskapet omstille seg raskt.

Stortinget bør kreve et grønnere Equinor

Stortinget bør debattere hvilken retning Equinor skal ta, skriver artikkelforfatteren. Her fra havvindparken Dudgeon utenfor Storbritannia. (Foto: Jan Arne Wold, Equinor)

Når eierskapsmeldingen nå skal behandles i Stortinget, bør det gis et signal om at fornybar energi skal ha langt større plass i Equinor.

Equinor: Splitt og selg!

Equinor skal bygge verdens største havvind-prosjekt på Dogger Bank - til en kostnad som er langt lavere enn på Dudgeon der dette bildet er fra. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor)

Equinor fortjener stor applaus for havvind-kontrakten i Storbritannia, men kjeft for å smiske med Brasils Jair Bolsonaro. Det er på tide at staten kvitter seg med eierskapet i Equinors fossile utenlandsvirksomhet.

Tid for å diskutere statens eigarskap i Statoil

Godt resultat: På Statoils kapitalmarkandsdag 7. februar 2018 kunne konsernsjef Eldar Sætre presentere eit årsresultat som var tre gongar betre enn året før.

Statoil går så det griner. Det gir oss ei god anledning til å diskutere statens eigarskap i den norske oljegiganten.

Bør vi selge oljen «på rot»?

Bør vi selge unna oljen? Her kjerneprøve fra Aldous-feltet. (foto: Anette Westgard, Statoil )

Norsk oljepolitikk er vellykket. Likevel bør vi endre den, ellers kaster vi gode oljepenger etter dårlige. Dersom vi tror på klimamålene, burde vi kanskje selge oljen «på rot» til dem som tror verden fortsetter som før?

Stygg struping av Statkraft

Struper Stakraft: Ola Elvestuen, Trine Skei Grander og Terje Breivik har sammen med resten av stortingsflertallet besluttet å frata Statkraft 5 milliarder i egenkapital. (Foto: Venstre)

Stortingsflertallet vil strupe Statkrafts internasjonale ekspansjon. Det er trangsynt, kortsiktig – og uvanlig dårlig klimapolitikk. Noen må snakke sammen.