Det grønne skiftet inntar sentrum av økonomien – og politikken

EU-kommisjonen vil at EU skal øke produksjonen av teknologi som er essensiell i det grønne skiftet, som batterier. Her fra Volkswagens pilotanlegg for produksjon av battericeller i Salzgitter i Tyskland. (Foto: Fabian Bimmer/Reuters/NTB)

Mens omstillingen skyter fart, får EU-toppene servert både strømreform og mål om å hente hjem grønn industriproduksjon på toppmøtet denne uken.

EUs kraftmarkeds­reform: EØS-relevant fra ende til annen

EUs kraftmarkedsreform er EØS-relevant. Sp er mot å mot å gi "makt over norsk energipolitikk til EU", heter det i forslaget til landsmøtet. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum får flere vanskelige saker å snakke om. (Foto: Alf Simensen / NTB)

På første side av EU-kommisjonens forslag til kraftmarkedsreform står det i parentes at dette er «Text with EEA relevance», altså et regelverk som vil gjelde også for EØS-landet Norge.

EU: Liten og kvikk reform skal redde forbrukerne fra prissjokk på strøm

EUs energikommissær Kadri Simson presenterte markedsreform for elektrisitet. Foto: EU-kommisjonens mediaservice.

EU-kommisjonen foreslår en mindre reform av strømmarkedet fordi de ønsker tiltakene klare før neste vinter. Målet er at forbrukerne skal kunne velge mer fastpris og lange kontrakter og dermed unngå de verste prishoppene på strøm.

Går lufta ut av kraftopposisjonen?

Hvordan vil den norske kraftopposisjonen ta i mot EUs reformforslag? Her Lars Haltbrekken (SV), Bjørnar Moxnes (R) og Gerd-Liv Valla fra den "alternative" energikommisjonen utenfor Stortinget i september 2022. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

EUs kraftmarkedsreform skal skåne forbrukerne. Men i reformen ligger det også elementer som mange norske velgere ikke nødvendigvis er like fornøyd med, skriver Anne Therese Gullberg.

EU-land oppfordres til å legge om strømstøtten: Bare de fattigste bør få

De to EU-kommissærene Valdis Dombrovskis og Paolo Gentiloni presenterer Kommisjonens guidelines for budsjettåret 2024. Foto: EU-kommisjonen media service

Pengene renner ut av EU-landenes statskasser i form av energisubsidier. Men snart kan det være slutt. EU-kommisjonen varsler at den vil gjeninnføre stramme budsjettregler.

Lekkasje: EU åpner for prisbrems på strøm

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal snart legge frem reformen av markedsdesign for strøm. Foto: EU-kommisjonens mediacenter.

EU-kommisjonen foreslår ingen drastiske endringer i strømmarkedet. Den åpner for å gripe inn med prisbremsende regulering når prisene er svært høye. Dette går frem av et utkast til reform av EUs strømmarked som Kommisjonen legger frem neste uke.

Norge advarer EU: Ikke omfattende reform av strømmarkedet

Olje- og energiminister Terje Aasland er opptatt av vannkraftens særstilling i Norges innspill til EUs reform av markedet for strøm. Foto Alf Ole Ask

Syv nordlige EU-land advarer mot å gjennomføre en forhastet stor-reform av strømmarkedet. De får støtte fra den norske regjeringen.

Slik var EUs kraftproduksjon i 2022

Damp frå tyske kolkraftverk stig til vêrs i nærleiken av vindturbinar i Niederaussem. Foto: Michael Probst/AP/NTB

Energikrisa gir ingen ny vår for kolkraft i Europa, men solenergi blir stadig viktigare. Les også: Britisk tankesmie har sett på alternative prismodellar for straum.

Motgift mot lettvinte løsninger og påfunn

Leder for energikommisjonen, Lars Sørgard, overleverte sin rapport til olje- og energiminister, Terje Lien Aasland, i Oslo onsdag. (Foto: Gorm Kallestad / NTB)

Energikommisjonen leverer mange gode forslag, men det viktigste bidraget er virkelighetsbeskrivelsen og analysen. Utredningen er et godt kunnskapsgrunnlag for opplyste politiske valg.

Slik ble kraftmarkedet til

Maskinhallen i Svartisen kraftverk, som sto ferdig i 1993. Underveis i arbeidet med kraftverket ble kraftmarkedet i Norge liberalisert. Foto: Henning Weyergang-Nielsen/NVE

Hensikten med kraftmarkedet var å gi forbrukere billigere kraft. Men det skulle også være et verktøy for å unngå rasjonering, forklarer Berit Tennbakk i Thema.

EU: Frontkollisjonen med USA og nye fornybarambisjoner

PODKAST: – EU og USA frontkolliderer i synet på hvilken politikk som skal drive det grønne skiftet. Dette kommer til å bli en av de viktigste sakene fremover, sammen med diskusjonen om hvordan strømmarkedet skal fungere og hvordan EU skal få mer fart i utbygging av sol og vind, sier Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask.

Kraftsystemet er bygget for nettoeksport

Norges største kraftmagasin: Blåsjø: 7,8 TWh energipotensial. Dette er hovedmagasin til Ulla-Førreverkene, som har totalt installert kapasitet på 2100 MW. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

I normale år tjener forbrukerne på eksport av norsk kraft. Men nå er vi i en ekstraordinær situasjon, sier NTNU-professor Asgeir Tomasgard.

Kort EU-frist for innspill til reform av strømmarkedet

EUs energikommissær Kadri Simson lover et strømmarked for fremtiden. Foto: EU-kommisjonens mediaservice

EU-kommisjonen har bedt om innspill til reform av strømmarkedet. Forbrukere, næringslivet, myndigheter og energiselskaper har frist frem til 13. februar med å komme med synspunkter.

Spania vil reformere strømmarkedet

Strømledninger utenfor Madrid, bildet er tatt under hetebølgen i fjor sommer. Høye strømpriser har også skapt problemer for forbrukere i Spania. Nå foreslår spanske myndigheter å reformere strømmarkedet. Foto: Paul White/AP Photo/NTB

Spanske myndigheter vil reformere strømmarkedet i EU. Vi har snakket med professor Natalia Fabra, som har vært sentral i arbeidet med forslaget.

Kraftutveksling og strømpriser

Kraftledningen Hasle-Borgvik, som åpnet i 1963. Da var det den første utenlandsforbindelsen fra Sør-Norge til Sverige. Foto: Henning Weyergang Nielsen / NVE

Det norske kraftsystemet er designet for utveksling. Dermed blir også kraftprisen i Norge en funksjon av prisen i utlandet, sier leder for markedsanalyse i Statnett, Anders Kringstad.

Nå starter striden om fremtidens strømmarked i EU

Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og Kommisjonens president Ursula von der Leyen. Om kort tid skal Kommisjonen legge frem forslag om reform av strømmarkedet. En het potet for det svenske EU-formannskapet. Foto: EU-kommisjonens pressetjeneste

Forbrukerne skal beskyttes mot prissjokk – og det grønne skiftet akselereres. Men hvordan er langt fra opplagt. Nå starter dragkampene om EUs reform av kraftmarkedet.

Bør strøm være markedsvare?

Strøm har blitt markedsvare for å forvalte ressursene mest mulig effektivt. Men under energikrisen har prisen satt rekorder og variert voldsomt. Det har skapt problemer for mange forbrukere. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Vi handler strøm i et marked. Samtidig er strøm en livsnødvendighet. Kunne vi løst det på en annen måte? Vi spør Berit Tennbakk i Thema Consulting.

EU-kommisjonen letter på sløret om omstridt strømreform

Et av prestisjeprosjektene til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, er en reform av EUs strømmarked. Foto: EU-kommisjonens mediatjeneste

Forbrukerne skal få merke på strømregningen at andelen av billig fornybar energi i EU øker. Dette blir et hovedelement i den reformen av strømmarkedet som EU-kommisjonen har varslet at den vil legge frem i midten av desember.

Acer advarer mot å ta «en Aasland» og begrense eksporten av strøm

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland i Brussel. Acer er lite begeistret for å begrense strømeksport i krisetider. Foto: Alf Ole Ask

Sverige får ikke lov av EU-organet Acer til å strupe strømeksporten for å sikre egen forsyning. I en generell pressemelding advarer Acer også mot at EU-land skal begrense eksport av energi i disse krisetider.

EU dypt uenig om å subsidiere gass til elektrisitet

EU-kommisær for energi Kadri simpson og den tsjekkiske industriminister Jozef Sikela. Foto: Ministerrådets pressetjeneste

EU-kommisjonen lanserer en mer omfattende reform av strømmarkedet for å unngå at subsidiert gass skal brukes i strømproduksjonen.