EU leter etter smutthull for å stanse striden om forbrennings­motorens fremtid

Stor interesse for den tyske forbundskansler Olaf Scholz før toppmøte i EU torsdag. Grunnen var blant annet Tysklands kamp for forbrenningsmotoren.Foto: EUs Råd/Medietjeneste

En utvidet definisjon av hva som er en utslippsfri bil, kan løse diesel-floken som Tyskland har skapt. Men slappere regler vil på visse vilkår kunne forlenge forbrenningsmotorens liv.

EU strammer til utslippskrav for drivstoff til skipsfarten

MS Hanseatic Nature på Vippetangen. dette og andre skip må betale CO2-avgift etter 2025. Foto: Hans Kristian Riise, Oslo Havn.

EU vil pålegge skipsfarten å bruke mindre forurensende drivstoff som skal kutte utslippene. Dette kommer på toppen av at skipsfarten fra 2025 skal innlemmes i EUs kvotehandelssystem (ETS).

EU skal lagre 50 millioner tonn CO2 i året innen 2030

Kommisjonens visepresident Frans Timmermans og kommissær Thierry Breton presenterte industriplanen. Foto: EU-kommisjonens mediaavdeling

EU-kommisjonen foreslår nye ambisiøse mål for CO2-fangst og -lagring (CCS) i EU. Målet er å styrke satsingen på CCS.

EU: Liten og kvikk reform skal redde forbrukerne fra prissjokk på strøm

EUs energikommissær Kadri Simson presenterte markedsreform for elektrisitet. Foto: EU-kommisjonens mediaservice.

EU-kommisjonen foreslår en mindre reform av strømmarkedet fordi de ønsker tiltakene klare før neste vinter. Målet er at forbrukerne skal kunne velge mer fastpris og lange kontrakter og dermed unngå de verste prishoppene på strøm.

Skal vi utvinne mineraler fra havbunnen?

Undersjøisk skorstein i Marianer-området i Stillehavet. Midt på bildet strømmer det mineralrikt, varmt vann som ser ut som røyk. Rundt slike skorsteiner eksisterer det et helt unikt dyre- og planteliv, her ser vi blant annet små dyphavsreker og krabber. Foto: NOAA Ocean Exploration. Lisens: CC BY SA 2.0

Vi trenger mineraler til det grønne skiftet. Havbunnen er full av dem. Men er det trygt å utvinne derfra? Vi spør forsker i dyphavsbiologi Pedro Ribeiro.

EUs store klimapakke er snart vedtatt – 55 prosent kutt i 2030

Nå skal EU samle seg om tiltakene som gjør at unionen kutter 55 prosent av utslippene innen 2030. Foto: EU-kommisjonens medieavdeling.

Godt over halvparten av EUs store klimalovpakke Fit for 55 er ferdig forhandlet. Nå gjenstår bare sandpåstrøing i form av formelle vedtak i Ministerrådet og Europaparlamentet. Alt er antatt EØS-relevant.

Flere EU-land kjemper for forbrennings­motorens fremtid

Sverige er formannskap i EU dette halvåret og har fått en delikat strid rundt utfasing av fossilbiler på sitt bord. Fotot: EU Council,Media

Flere EU-land er skeptiske til en for aggressiv elektrifisering av Europas bilpark. De slår nå et slag for at det kan selges biler med forbrenningsmotor etter 2035, om de bruker drivstoff som ikke gir utslipp.

Striden om IRA: Norge ber USA om å bli behandlet som en partner med handelsavtale

Sammen med utenriksministeren har næringsminister Jan Christian Vestre skrevet brev til USA for å be for norske interesser i møte med USAs grønne støttepakke, IRA.. Foto: Generalkonsulatet, New York

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre ber i et brev om at USA skal la elbiler med norske batterier nyte godt av støtteordningene for det grønne skiftet.

Atomkraften splitter EUs klima- og utenrikspolitikk

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen må konstatere at uenigheten om atomkraft mellom forbundskansler Olaf Scholz og president Emmanuel Macron spiller inn på ulike politikkområder i EU. Foto: EUs Råd/Pressetjeneste

Uenighet om atomkraft splitter EU i synet på fornybart hydrogen, sanksjoner mot Russland og hva unionens klimadiplomati skal være. Tyskland og Frankrike står på hver sin side.

ESA frykter at Norge ikke klarer å svelge EUs klimapakker

I Efta House i Brussel sitter ESA som er bekymret for om Norge og de andre Efta-EØS-landene klarer å svelge EUs store klimalovpakke. Foto: Alf Ole Ask

Norge, Liechtenstein og Island skal om kort tid starte arbeidet med å innlemme EUs omfattende klimapakke i EØS. ESA, som overvåker EØS-avtalen, er bekymret for hvordan det vil gå.

Liechtenstein får styre tempo i norsk klimapolitikk

EU-ambassadør Rolf Einar Fife og utenriksminister Anniken Huitfeldt på EØS-møte i Brussel i 2022. Foto: Efta

EU er i ferd med å vedta verdens historiens største pakke med klimalover. Hvordan og når denne skal innføres i Norge gjennom EØS, avgjøres blant annet i en hemmelig komite i Eftas hus i Brussel. Der har det lite demokratiske fyrstedømmet Liechtenstein vetorett.

Nytt utvalg: Det blir (mer) EØS-bråk om strømprisen

Justeringer og nytt utvalg: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterte nye strømtiltak onsdag. (Foto: Fredrik Varfjell / NTB)

Utvalget som skal utrede prisdannelsen på strøm skal holde seg «innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen». Det betyr nei til drastiske inngrep i dagens markedsordning som mange strømopprørere ønsker seg.

90 prosent utslippskutt i tungtransport innen 2040

Frans Timmermans presenterte EU-Kommisjonens forslag om kutt i CO2-utslipp fra tungtransportehn. Foto: EU-kommisjonens pressetjeneste

EU-kommisjonen tror ikke det nå er mulig å sette et mål for når tungtransporten på vei er helt utslippsfri. Det går frem av et nytt forslag om CO2-reduserende tiltak for tungtransporten som ble lagt frem tirsdag.

Norge advarer EU: Ikke omfattende reform av strømmarkedet

Olje- og energiminister Terje Aasland er opptatt av vannkraftens særstilling i Norges innspill til EUs reform av markedet for strøm. Foto Alf Ole Ask

Syv nordlige EU-land advarer mot å gjennomføre en forhastet stor-reform av strømmarkedet. De får støtte fra den norske regjeringen.

EU-toppmøtet åpner for økte subsidier for å møte Bidens grønne pakke

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen møter motstand når det gjelder tiltak for å demme opp for USAs grønne pakke. Foto: Rådets pressetjeneste

EU-toppmøtet ber Kommisjonen gjøre det lettere for grønne bedrifter å få statsstøtte. Det betyr et ja til at rike EU-land kan øke subsidiene av egen industri i det grønne skiftet.

Offshore Norge: Nye kontrollrutiner for metan truer gasseksporten

Troll-feltet på norsk sokkel er et gigantisk gassfelt som kan bli omfattet av nye sikkerhetsregler. Foto: Øyvind Gravås, Equinor

EU-kommisjonens forslag til nye regler for kontroll av metanutslipp kan føre til økte utslipp av CO2 og mindre gassproduksjon på norsk sokkel. Det hevder Offshore Norge i sine innspill til EU.

Motgift mot lettvinte løsninger og påfunn

Leder for energikommisjonen, Lars Sørgard, overleverte sin rapport til olje- og energiminister, Terje Lien Aasland, i Oslo onsdag. (Foto: Gorm Kallestad / NTB)

Energikommisjonen leverer mange gode forslag, men det viktigste bidraget er virkelighetsbeskrivelsen og analysen. Utredningen er et godt kunnskapsgrunnlag for opplyste politiske valg.