Grøn region Vestland – vi tenker ikke stort nok!

Energiøy på Lutelandet i Fjaler kommune er et av prosjektene som beskrives i rapporten Grøn region Vestland. (Foto: Faksimile fra rapport).

Grøn region Vestland likner mer på “business as usual” enn et stort taktskifte i omstillingen fra petroleumsindustri til grønne industrier, skriver Jana Midelfart Hoff og Knut Vindenes fra Vestland Høgre.

Universitetenes rolle i nyskaping: Anita Krohn Traaseth og Christine Meyer provoserer

Panelet som skulle belyse Universitets- og Høyskolesektorens bidrag til nyskaping. Fra venstre: Frank Reichert, rektor UiA, Mari Sundli Tveit, styreleder UHR og rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Gunnar Bovim, rektor NTNU, John-Arne Røttingen, adm.dir. Forskningsrådet, Trond Giske, stortingsrepresentant (AP), Mats Johansen Beldo, leder Norsk Studentorganisasjon, Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H), Anita Traaseth, direktør Innovasjon Norge, Sigrun Vågeng NAVsjef, Walter Qvam, direktør Toppindustrisenteret, Christine Meyer, leder Statistisk Sentralbyrå. Debattleder: Nina Kristiansen (Foto: Johan Hustad)

På Arendalsuka fikk jeg høre at de klassiske universitetene er de som har minst betydning for innovasjon i Norge. Først ble jeg lamslått, så provosert.

Ekspertpanelet: Stor tro på grønn verdiskaping

Fornybarnæringene kan fylle deler av gapet som oppstår i norsk økonomi når oljens betydning svekkes. Vekstmulighetene er store, men staten må gjøre mer. Utslippsfri sjøtransport og bygging av fornybar energi i utviklingsland pekes ut som sektorer med spesielt stort potensiale.