Grønne investeringer passerte 1000 milliarder dollar i 2022

Veksten i investeringer innen elektrisk transport var svært høy i 2022. Kina sto for det aller meste av investeringene i produksjonskapasitet. På bildet bakenden av en Polestar 3 - elbil made in China. (Foto: Polestar)

2022 var et rekordår for grønne investeringer. For første gang er investeringene i grønn energi like store som i fossil energiutvinning. Les også om vindkraftverk som kollapser og forsøk på å forsinke Joe Bidens elbil-politikk.

Grønnvaskingen fortsetter i finans – klare felles regler er mangelvare

Grønnvasking – det å markedsføre et produkt som mer bærekraftig enn det faktisk er – har i mange år vært et stort problem også når det gjelder finansielle produkter. Markedet for grønn finans kan bare fortsette å blomstre hvis regulatoriske myndigheter utvikler et felles rammeverk for hva som er miljømessig eller sosialt bærekraftig, mener finansanalytiker Maia Godemer hos BloombergNEF. Fotoet er fra en demonstrasjon tilbake i 2010, der aktivister fra Greenpeace protesterte mot grønnvasking av tjæresand, utenfor kontoret til BP i Calgary i Canada, (Foto: Reuters/Todd Korol.)

Stor utfordring at finanssektoren mangler felles juridisk definisjon av grønnvasking. Snømangel gir finansiell klimarisiko for skianlegg, vannkraft og landbruk. Store investeringsmuligheter i energiomstillingen i Tyskland.

Klimasatsingen i finansnæringen: Er alt grønnvasking?

Aktivister plasserte vaskemaskiner foran Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt i mai 2022 for å protestere mot grønnvasking. Artikkelforfatterne oppsummerer hovedtrekk i debatten om finans, næringsliv og grønnvasking. (Foto: Heiko Becker/Reuters/NTB.)

Trenger standardisering: Markedsføringen av ESG-fond gir uttrykk for miljøambisjoner. Men ofte avslører «den lille skriften» at målet er å sikre aksjonærfortjeneste, skriver Victoria Lavold og Lars Erik Mangset.

Enorme beløp til investeringer som bare er lønnsomme hvis klimamålene ikke nås

En ny rapport fra Carbon Tracker viser at Chevron, Eni, Shell, TotalEnergies og flere andre oljeselskaper i 2021 og første kvartal i 2022 godkjente investeringer for 166 milliarder dollar i nye olje- og gassfelt. Store investeringsmidler går med andre ord i en retning som gjør det vanskelig å nå klimamålene. Her fra Chevrons oljefelt i Kersey i Colorado, USA, i oktober 2022. Foto: REUTERS/Liz Hampton.

Sentralbanken i USA vil kreve at banker må vurdere egen klimarisiko. Taksonomien bidrar til omstillingen, men må få tid til å virke. Og; enorme investeringer til fossil energi som ikke har plass innenfor Paris-avtalen.

SEBs sjefsstrateg for bærekraft: – Taksonomien bidrar allerede til omstillingen

I den situasjonen menneskeheten befinner seg nå må vi bli bedre på å beskrive hvordan aktivitetene våre påvirker planeten og samfunnet, det er nødvendig om vi skal få til endring, mener sier Karl-Oskar Olming i SEB i Stockholm. - Vi må derfor ha ydmykhet for at vi nå holder på med å introdusere en ny måte å tenke på og som ikke er kommet like langt som tradisjonell økonomisk og finansiell beskrivelse, sier han. (Foto: SEB.)

– Taksonomien er knapt iverksatt og må forbedres mye. Likevel påvirker den allerede prioriteringene i finansverdenen, sier medlem i EUs arbeidsgruppe for bærekraftig finans, Karl-Oskar Olming i SEB i Stockholm.

Et offentlig-privat krafttak mot kull

Grønn deal? Joe Biden og Joko Widodo på G20-møtet i Nusa Dua, Bali, Indonesia. (Foto: Kevin Lamarque/Pool/Reuters/NTB).

20 milliarder dollar skal hjelpe Indonesia med å fremskynde omstillingen bort fra kullkraft. Les også: Kompakt oppdatering fra COP27 før innspurten starter.

Grønn finans er viktige verktøy i kommunenes klimaomstilling

Kommuner har handlingsrom til grønn omstilling, skriver forfatterne. Her Trondheim med bryggene ved Nidelva, mot nord med Bakke bru, sentrum Ø og Bakklandet (t.h). (Foto: Gorm Kallestad / NTB)

Kommunesektoren må slutte å behandle klima og miljø som valgfag. Se det som en kjernekompetanse for de som jobber med forvaltning, investering, anskaffelser og næringsutvikling, skriver Chin-Yu Lee og Mari Roald Bern.

Hva er en bærekraftig investering? Spørsmål og svar om EUs taksonomi

Hva er bærekraftig? Sementproduksjon med fangst av CO2, som Norcem planlegger i Brevik, vil kunne telle som en bærekraftig investering i henhold til EUs nye regler. (Foto: Norcem)

Med detaljerte kriterier for hver bransje vil EU definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige. Hvordan skal dette fungere, og hva blir konsekvensene?

Europaparlamentet godtar atomkraft og gass som bærekraftig – på strenge vilkår

Kommisjonens president Ursula von der Leyen i Europaparlamentet som onsdag sa ja til henens forslag om at atomkraft o g gasskraft er bærekraftig på strenge vilkår. Foto: EU-kommisjonen

EU-kommisjonen får det trolig som den vil: Gass og atomkraft blir en del av den såkalte taksonomien. Men et endelig vedtak kan havne i retten.

Ny forskning: Store tap i olje og gass i vente for investorer i OECD-land

Verdiløse fossile eiendeler – eller «stranded assets» – kan påføre private investorer i rike land store tap, og særlig i OECD-land. Det er hovedpoenget i en ny vitenskapelig artikkel. (Illustrasjonen viser en skiferoljebrønn utenfor Midland, Texas. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB.)

Regjeringens taksonomi-sommel kan svekke byggsektorens tilgang til kapital. Store fossile tap i vente i OECD-land om klimapolitikken lykkes. Og: 97 prosent av finansnæringen trenger mer kompetanse på klimarisiko og bærekraft.

Taksonomien: Sommel fra regjeringen kan svekke byggsektorens tilgang til kapital

EUs taksonomi: Aktører i byggsektoren og Finans Norge venter på avklaring fra regjeringen. Bildet viser byggeplass i Nydalen i Oslo. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.)

Finans Norge, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har i et år forgjeves etterlyst kriterier for hva som i henhold til EUs taksonomi er bærekraftige bygg. Bransjen mener sommelet kan bli dyrt for norske banker og bankkunder.

Nye krav gjør det vrient å bløffe om egne utslipp og klimarisiko

Stadig nye krav til børsnoterte selskaper om å offentliggjøre klimarelatert informasjon. (Foto: Erik Johansen/NTB).

Flere nye krav om offentliggjøring av egne utslipp og egen klimarisiko. Les også: Boliglånskundene viktig del av EUs taksonomi. Og: Klimaendringer og klimarisiko inn i kapitalkrav til europeiske finansaktører?

EUs taksonomi kommer hjem til oss med boliglånene

Lån til energieffektiviseringstiltak som gulvvarme (bildet) øker bankenes andel grønne lån i porteføljen. (Foto: Enova)

Når bankene snart må rapportere på hvor stor andel av utlånene som er grønne, er boliglånskundene viktige. Flere lån til energieffektivisering øker den grønne andelen. Slik blir folk flest en del av EUs taksonomi.

EUs taksonomi – er norske aktører klare?

Finansmarkedsaktører er generelt positive til å ha et felles grunnlag som taksonomien for å vurdere bærekraftige investeringer, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Gorm Kallestad/NTB)

EUs taksonomi får bred støtte i norsk finansnæring. De nye bærekraftreglene skaper likevel hodebry for mange, og enkelte frykter en taksonomiboble, skriver forskere fra prosjektet PLATON.

Ny rapport fra Klimapanelet: Nå er det opp til politikerne

Fra landsbyen Mikir Bamuni i Assam i India. Vi har teknologien til å bremse oppvarmingen og nå Paris-målene. Det er nå bare politikken det står på, viser den siste rapporten fra FNs klimapanel. Foto: NTB/AP Photo/Anupam Nath

Paris-målene er foreløpig utenfor rekkevidde. Selv om klimapolitikk virker, selv om vi har teknologien og ressursene som kreves. Det er politikken det står på, heter det i den tredje delrapporten fra FNs klimapanel.

Mer sirkulær finans krever kompetanse og politisk handlekraft

Finansnæringen har en viktig rolle for å påvirke samfunnsutviklingen og overgangen til en mer sirkulær økonomi, skriver artikkelforfatterne Nanna Ringstad og Alexander Christiansen.

EU lager kriterier for sirkulær økonomi som et av de seks miljømålene i taksonomien. Mye tyder på at Norge ikke er posisjonert for utviklingen av regelverket i EU, skriver Nanna Ringstad og Alexander Christiansen.

EUs energiministre til hastemøte om energikrisen og Ukraina-krigen

EUs energikommissær Kadri Simson skal forsvare pakken på EUs energiministermøte tirsdag.(Foto: Jennifer Jacquemart, EU Audiovisual Service)

Flere russiske storbanker kastes ut av betalingsformidlingssystemet Swift. Dette kan indirekte gjøre det vanskeligere for Russland å få betalt for sin olje- og gasseksport.

Mange av verdens største selskaper bløffer i sine klimaplaner

Netto-null-planene og løftene til blant annet Unilever, Google og Amazon går rett og slett ikke opp i null i det hele tatt, går det frem av ny rapport. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana, FIle/NTB)

Netto-null-planene og klimaløftene til blant annet Unilever, Google og Amazon går rett og slett ikke opp i null i det hele tatt, viser ny rapport. Les også: Resolutt klimapolitikk kan påvirke den finansielle stabiliteten.

Nye retningslinjer: Rimeligere lån til selskap som omstiller seg i tråd med målene i Paris-avtalen

Maritim sektor er en av de sektorene som er ansett vanskeligst å omstille. Nye retningslinjer for omstillingsfinansiering skal hjelpe og belønne selskaper som gjennomfører energiomstillingen i tempoet som kreves for å nå Parismålene. (Illustrasjonsfoto: The Mediterranean Shipping Company ship MSC Meline i Virginia International Gateway Marine terminal, 2021. AP Photo/Steve Helber)

Flere norske finansaktører går sammen om retningslinjer som skal sikre at shipping-selskaper omstiller seg i retning netto null. Metoden kan også brukes i andre deler av næringslivet som møter tøffe krav på veien til nullutslipp.

EU: Bærekraft inn i hele utdannings- og opplæringsløpet

Hvis EU-kommisjonen får det som den vil skal kunnskap om klima, miljø og bærekraft inn i hele utdanningsløpet i EU. Det skal skje ved å gi lærere, opplæringsansvarlige, trenere, ungdomsledere og vitenskapelig ansatte faglige utviklingsmuligheter innen disse emnene, samtidig som bærekraft innføres som et tverrgående tema i læreplaner og studieprogrammer. Det skriver Finansforbundets Nanna M. Ringstad.

EU-kommisjonen vil at kunnskap om klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bærekraft skal defineres som kjernekompetanse på alle nivåer i utdanningsløpet.