Støre får strømkrise i fanget

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal sondere med SVs Audun Lysbakken og Sps Trygve Slagsvold Vedum. En av oppgavene blir å finne ut hva Sp egentlig vil i energipolitikken. (Foto: Berit Roald/NTB)

Det skal sonderes på Hurdalssjøen: Jonas Gahr Støre må finne ut hva Senterpartiet egentlig ønsker å gjøre med kraftsektoren og handelen med strøm i Norden og Europa.

Utslippsreduksjoner er dyrt nok fra før

Tanken bak en mer selektiv næringspolitikk er at staten, ved å støtte og være delaktig i noen grønne næringer eller enkeltbedrifter, forhåpentligvis vil finne selve løsningen på klimaproblemet, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Kyon Cheng, Public Domain).

Kostnaden av utslippsreduksjoner er høy. La oss unngå å gjøre den enda høyere.

Norge bør støtte EUs planer om karbontoll

Norge bør støtte EUs planer om karbontoll, men samtidig sikre ordninger som ivaretar den kraftforedlende industriens interesser. Foto fra Hydros aluminiumsverk på Karmøy.

Karbontoll er en god idé, men det er noen djevler i detaljene. Å påvirke utformingen av EUs karbontoll-regime blir svært viktig for Norges neste regjering.

Hydro: – En karbontoll vil være negativt for norsk lavkarbonaluminium

Norsk kraftkrevende industri er skeptisk til deler av CBAM. Foto: Norsk Hydro

En karbontoll (CBAM) i EU kan stikk i strid med hensikten føre til økt karbonlekkasje, tap av grønne høykompetansejobber i Europa og Norge – og høyere globale CO2-utslipp, skriver Jostein Røynesdal og Rønnaug S. Mysterud i Hydro.

Klimameldingen: Økt CO2-pris et viktig og riktig steg

Kraftig økning av CO2-prisen er det sterkeste virkemiddelet i Sveinung Rotevatns klimamelding. (Foto: Marin Lerberg Fossum/KLD)

Varselet om kraftig økning i oljesektorens utslippskostnader er den største overraskelsen i klimameldingen. En CO2-pris på 2000 kroner tonnet er et viktig og riktig steg.

Hva kan Solberg og Støre lære av Halvorsen/Helgesen-utvalget?

Hvordan kommer Norge til netto nullutslipp i 2050? Artikkelforfatteren presenterer fem forslag fra Klimaomstillingsutvalgets rapport, der han selv var medlem. Bildet viser en modul fra Snorre-prosjektet i Nordsjøen ved Aibels verft i Haugesund. (Foto: Øyvind Sætre/Aibel)

Fem forslag fra Klimaomstillingsutvalget legger grunnlaget for klimalederskap fra Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

EUs kvotemarked virker: Høye CO2-priser, billig gass og mer fornybar kutter utslipp

Endringene i Storbritannias kraftsystem de siste årene har vært formidabel. Se hvordan kullbruken har falt. (Kilde: Electricinsights.co.uk)

Kullet faller og erstattes med fornybar energi og gass i Europas kraftmarkeder. Høy CO2-pris betyr kraftig reduserte utslipp. Og slik reglene for kvotemarkedet nå er utformet, kan det ikke være tvil om at utslippskuttene i kvotesektoren er reelle.

Britene gir full gass for offshore vind

Mer offshore vind. Storbritannia satser stort på å bygge ut vindkraft til havs. Dette bildet er fra Sheringham Shoal, som daværende Statoil og Statkraft i sin tid bygde ut i fellesskap. (Foto: Harald Pettersen, Statoil)

Ny avtale innebærer at Storbritannia vil bygge ut store volum offshore vindkraft frem til 2030. Ellers om Michael Bloombergs «Beyond Carbon»-kampanje og om olivenbønder som rammes av klimaendringer.